ZTY 205 kodlu Statik ve Mukavemet Dersi İkinci Ara Sınav Tarihi

by Murat Köseçavuş
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne verilen ZTY 205 kodlu Statik ve Mukavemet dersinin ikinci ara sınavı 24.12.2018 pazartesi günü saat 14:00 TYS  Ali Balaban proje salonunda yapılacaktır.

İlgili öğrencilere duyurulur.