Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü’nün kuruluş amacı, içsu ve denizlerde balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliğini temel bilimler, su yönetimi, çevre, sağlık, mevzuat bilgilerinin ışığı altında yapabilen, yeterli donanım ve beceriye sahip, yetkin Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü’nde aktif ve üretken bir eğitim kadrosu ile AB, TUBİTAK gibi çeşitli ulusal kaynaklarca desteklenen su ürünleri yetiştiriciliği, besleme, hastalık, genetik, ıslah ve temel bilimler ana başlıkları altında projeler yürütülmekte ve çok sayıda bilimsel yayın üretilmektedir.

Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans derslerinin ve bilimsel araştırmaların yürütüldüğü 1 amfi, 6 derslik, 2 öğrenci laboratuvarı, 6 araştırma laboratuvarı, canlı yem ünitesi ve kolleksiyon odası ile kütüphane bulunmaktadır. Öğrencilerin uygulamalı çalışmaları ve araştırmalar Eskişehir- Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nda ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü B Blok’ta yer alan Balıkçılık Araştırma Biriminde yürütülmektedir. Bu ünitede iç su balıkları, deniz balıkları, akvaryum balıkları ve akvaryum bitkilerinin üretimine yönelik birimler bulunmaktadır. Balıkçılık Araştırma Birimine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 28141 sayılı yönetmelik kapsamında Deney Hayvanı Üretici/Kullanıcı/Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni 04.03.2015 tarihi itibariyle alınmıştır.

Kamu ve özel sektörde geniş istihdam olanağına sahip mezunlarımız almış oldukları yüksek kalitede eğitimin verdiği güçle sayısız başarılara imza atmakta ve ülkemizin geleceğine yönelik önemli görevler üstlenmektedirler. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan mezunlarımız balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin bilhassa son yıllardaki hızlı yükselişinde pay sahibi olmanın yanı sıra su kaynakları ve çevrenin korunup geliştirilmesi, canlı stoklarımızın korunup sürdürülebilir kullanımında önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Programdan mezun olanlar;
– Tatlı suda ve denizde havuz ve kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde,
– Deniz ve tatlı su ürünleri üreten özel sektör kuluçkahanelerinde,
– Büyük kapasiteli üretim tesislerinin AR-GE ünitesinde,
– Su ürünleri İşleme ve değerlendirme tesislerinde,
– Balıkçılık ve yetiştiricilik kooperatiflerinde,
– Su ürünleri pazarlama, ihracat ve ithalat firmalarında,
– Balık hallerinde,
– Balık yemi imâl eden yem fabrikalarında,
– Balık unu ve balık yağı imâl eden fabrikalarda,
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında,
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında,
-Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında,
– Ziraat Bankası’nın merkez ve taşra teşkilatlarında,
– Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda,
– Denizcilik Müsteşarlığında,
– İl ve İlçe Belediyelerinde,
Teknik personel olarak istihdam edilebilecekleri gibi,
– Üniversitelerin ilgili fakülte veya bölümlerinde,
akademik personel olarak da çalışabilirler. Bunun yanı sıra,
– Kendi üretim tesislerini kurarak, üretimde bulunabilirler veya
– Su ürünleri üretim tesislerinin fizibilitesi ve projelendirilmesi konularında büro açarak kendi işlerini kurabilirler.