BAB

 

Balık Sağlığı Laboratuvarı

Sorumlu Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN

Balık Sağlığı Laboratuvarı, balıkların sağlık durumlarının incelenmesi, olası enfeksiyonların teşhisi için kullanılmaktadır.

 

 

Evrimsel Genetik Laboratuvarı (eGL)

Sorumlu Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Emre Keskin

2014 yılında kurulan Evrimsel Genetik Laboratuvarı DNA barkodlama ve çevresel DNA (eDNA) çalışmaları başta olmak üzere moleküler tanımlama, moleküler ekoloji ve biyoçeşitlilik alanlarında TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AB 7. Çerçeve ve COST gibi kaynaklar tarafından desteklenen projelerin yürütüldüğü, European eDNA Network kapsamında kurucu üye statüsünde yetkilendirilmiş bir laboratuvardır. Bu kapsamda akademik çalışmalar gerçekleştirilmekte, moleküler ve filogenetik analiz hizmetleri sağlanmakta ve projelerden sağlanan destekler ile başta üniversitemiz öğrencileri için olmak üzere lisansüstü burs imkanları yaratılmaktadır.

Detaylı bilgi için egl@ankara.edu.tr

IMG_1109 IMG_1111 IMG_1112 IMG_1100 IMAG017520160531_10290420160531_10291320160531_10292020160531_102933

 

 

Ekofizyoloji Laboratuvarı

Sorumlu Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. İlknur MERİÇ

Bölümümüzde 2015 yılında açılan Balıkçılık Araştırma Birimi bünyesinde bulunan Ekofizyoloji laboratuvarı, sucul omurgalılar üzerine çoklu çevresel stresörlerin ekofizyolojik etkilerini araştırmak amacıyla kurulmuştur. Sucul omurgalılar, antropojenik sularda ve su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde biyotik ve abiyotik stresörlere maruz kalmaktadırlar. Laboratuvarda yürütülen çalışmaların amacı, bu stres oluşturan faktörlerin bireylerde ki farklı fizyolojik aktiviteleri nasıl etkilediğini, temel moleküler mekanizmalar üzerinden tespit etmektir. Sorumlu öğretim elemanı olan Yrd. Doç. Dr. İlknur MERİÇ, yukarıda belirtilen konularda aşağıda detayları bulunan iki adet proje yürütmüştür.

Proje Bilgisi:

-Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Beslenmesinde Protein Kaynağı Olarak Ayçiçeği Tohumu Küspesi Kullanımının Büyümeye Etkileri ve Balıkların Dondurulmuş Muhafazası Sonucu Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profilinde Oluşan Değişimler. BAP 2008-2010 (08B4347007)/ Yardımcı Araştırıcı

-Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Tiroid Hormon Reseptörleri (TRs) Üzerine Amitraz ve Deltamethrin’in Akut Toksisitesinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK 2011-2012 (111O066)/Yürütücü

 

 

Plankton Laboratuvarı

Sorumlu Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Nilsun Demir

Laboratuvara İlişkin Kısa Bilgi: Plankton laboratuarı, fitoplankton, perifiton, zooplankton, sucul bitkiler  ve makroomurgasızların incelenmesine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu amaçla laboratuvarda binoküler, invert, steroskobik mikroskoplar, kameralar, süzme düzeneği, Ruttner su örnek alıcı, Plankton kepçeleri, Ekman grab, çamur elekleri, GPS, multiparametre ölçüm cihazı, teraziler, buzdolabı, cam malzemeler, örnek kapları ve arazi çalışmasına için gerekli ekipmanlar bulunmaktadır. Laboratuvarda çeşitli göl, baraj gölleri, akarsular ve denizlerde plankton ve perifitona yönelik araştırmalar sürdürülmekte, çalıştaylar düzenlenmekte, çeşitli su kaynaklarından alınan örnekler muhafaza edilmektedir. Laboratuvarda Plankton ve Üretim Tekniği, Su Omurgasızları ve Su Bitkileri Lisans dersleri ile bazı Lisansüstü derslerin uygulamaları yürütülmektedir.

 

 plankton1plankton2plankton3

 

 

Su Kalitesi Laboratuvarı

Laboratuvardan Sorumlu Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Akasya Topçu

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Su Kalitesi Laboratuvarı’nda su ürünleri yetiştiricilik-çevre etkileşimi kapsamında suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarda bu rutin su analizleri dışında bilimsel araştırma amaçlı; göl gölet rezervuar ve denizel ortamlarda dip çamuru ve sediment gibi taban katı malzemelerine ilişkin fiziko- kimyasal özelliklerin belirlenmesi amacıyla çeşitli analizler de yürütülmektedir. Su kalite parametrelerinin analizleri için kullanılacak örneklerin örneklemesinde, örneklerin muhafazasında ve yürütülecek analizlerde uluslararası kabul gören ve bilimsel araştırmalara paralel biçimde düzenli olarak güncellenen, Standard Methods For the Examination of Water and Waste Water test standartları temel alınarak uluslar arası güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Su Kalitesi Laboratuvarı, TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmekte olan projelerin yürütüldüğü, projelerden sağlanan destekler ile lisans ve lisansüstü öğrenciler için burs imkanlarının olduğu modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış bir laboratuvardır.

 

 

Canlı Yem Ünitesi

Sorumlu Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Nilsun Demir

Canlı Yem Ünitesi, Balıkçılık Araştırma Birimi’nde balık ve omurgasızların beslenmesi için gereksinim duyulan mikroalg, rotifer, Artemia gibi canlı yemlerin üretilmesi için düzenlenmiştir. Ayrıca mikroalg ve rotiferlere yönelik araştırmalar için gerekli ekipman bulunmaktadır.

 canlıyem