Vizyon

Su Ürünleri alanında bilimsel ilkelere bağlı, öğrenci merkezli,  yaşam boyu öğrenmeye odaklı, sürekli yenilenen ve gelişen bir yapı sergilemek, etik değerleri gözeterek ülkemize katkı sağlayacak, sürdürülebilir, aktif ve yenilikçi bir eğitim ve araştırma tarzını geliştirmek.

Misyon

Araştırma odaklı, sorgulayan ve yorumlayan, kendini sürekli yenileyen, dinamik, atılımcı, çevreye duyarlı, analitik düşünen Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmek ve dolayısı ile ülkemizde su ürünleri sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği yaparak ülke önceliklerine yönelik ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmek ve yayınlamak.